Oferta dostępnych mocy produkcyjnych maszyn

Zapewnienie produkcji, znalezienie partnera

Ogłoszenia, reklama, PR

Wyszukaj współpracownika

Analiza rynku, mierzenie poziomu wykorzystania maszyn

Skupiamy się na wartości dodanej dla naszych klientów, którzy rekrutują się wyłącznie spośród firm branży mechanicznej i ich podwykonawców.

Nasze usługi są na razie dostępne w Czechach i na Słowacji, ale usilnie pracujemy nad możliwością znalezienia współpracowników i podwykonawców w Polsce, Rumunii i na Ukrainie.

Jeśli zauważą Państwo brak jakiejś usługi – proszę nam wysłać wiadomość, a my poinformujemy Państwa, czy jesteśmy w stanie pomóc.

Nasi klienci

Co jest naszym celem?

Celem portalu KOOPERACE.CZ jest zgromadzenie w jednym miejscu i dostarczenie klientom wszystkich informacji o możliwościach branży mechanicznej. Jesteśmy dumni z czeskiego i słowackiego przemysłu mechanicznego i dlatego staramy się znaleźć lub zaproponować wolne moce produkcyjne, aby firmy stały się bardziej konkurencyjne i potrafiły w pełni wykorzystać swój park maszynowy. Specjalistyczny, fachowy i aktualny przegląd wolnych mocy produkcyjnych wraz z niezbędnymi referencjami zwiększa konkurencyjność klienta i umożliwia tworzenie klasterów w branży mechanicznej. Pozwala również klientowi natychmiast znaleźć firmę z referencjami i uzyskać szereg wolnych mocy do realizacji zamówień, w swoim regionie – co pozwala z kolei zaoszczędzić koszty za transport materiału. Klient staje się bardziej dyspozycyjny i może szybciej reagować na wahania podaży i popytu.