Cirkulární ekonomika může řešit nedostatek surovin – článek Jany Niedermeierové, který vyšel 3.10. 2019 v příloze Hospodářských novin. Zabývá se velmi aktuálním tématem nedostatku primárních surovin jako je ropa, voda, stavební písek či fosfor. Jak mohou pomoci Kooperace.cz s řešením ubývajícího nerostného bohatství se dozvíte níže.

„S oběhovým hospodářstvím úzce souvisí také sdílená ekonomika, která ve strojírenství může v praxi fungovat třeba formou pronájmu strojů, prostor či zaměstnanců. Touto oblastí se zabývá například český start-up Kooperace.cz. Ten pomáhá malým a středním strojírenským podnikům vytěžovat volnou kapacitu strojů tím, že je mohou nabídnout větším společnostem, které potřebují nějaký díl vyrobit. „Začali jsme jako katalog, kam si firmy mohly umístit svůj profil a čekat, až si je nějaký zákazník najde. Brzy spustíme tržiště strojírenských kapacit, kde podniky automaticky propojíme a celý proces se ještě zjednoduší a zrychlí,“ přibližuje obchodní ředitel firmy Milan Málek.

Do projektu se zatím zaregistrovalo přes 400 firem, které disponují více než 5200 stroji či technologiemi. Cílem Kooperace.cz je získat do portfolia alespoň 10 tisíc malých a středních podniků v Česku a postupně rozšířit své podnikání i do Polska, Slovenska, Rumunska či na Ukrajinu. „Díky lepší optimalizaci výroby se sníží uhlíková stopa za každým produktem. Velcí světoví výrobci často pracují na optimalizaci u sebe, ale na tisíce subdodavatelů už nevidí. My jim chceme nabídnout výhodnější řetězec subdodavatelů, který je šetrnější k životnímu prostředí, méně se v něm plýtvá a jednotlivé kroky a firmy na sebe lépe navazují,“ popisuje Málek.“

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Odkaz na celý článek Jany Niedermeierové zde:

https://archiv.ihned.cz/c1-66651630-cirkularni-ekonomika-muze-resit-nedostatek-surovin

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash